Θέσεις Εργασίας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ σε FP7 ερευνητικά προγράμματα

Εκκίνηση Μάιος 19, 2015 - Λήξη Οκτώβριος 19, 2015 Ληγμένο

Ζητούνται Ερευνητές/ υποψήφιοι διδάκτορες/ μεταδιδάκτορες: γνώσεις big data analysis, machine learning, επεξεργασίας εικόνας/βίντεο, ανθρωποκεντρικές διεπαφές, C/C++, Visual Studio. Βιογραφικά: Καθηγητής Ιωάννης Πήτας, τηλ 2310996304, pitas@aiia.csd.auth.gr

Θέσεις Εργασίας για Software Developer και Business Analytst στην εταιρία INRASOFT

Εκκίνηση Μάιος 17, 2015 - Λήξη Μάιος 28, 2015 Ληγμένο

H εταιρία INTRASOFT προκηρύσσει 2 θέσεις για Software Developer και Business Analyst στο Αναπτυξιακό της κέντρο στη Θεσσαλονίκη.

Τριετείς υποτροφίες για Industrial PhDs

Εκκίνηση Μάιος 13, 2015 - Λήξη Αύγουστος 13, 2015 Ληγμένο

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος SENECA προκηρύσσονται δύο θέσεις (που αντιστοιχούν σε δύο τριετείς υποτροφίες για Industrial PhDs) από την εταιρεία Singular Logic S.A. Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους πληροφορικής που τα τελευταία χρόνια σπουδάζουν ή εργάζονται εκτός Ελλάδος.

Θέσεις Ερευνητή και Υποψήφιου Διδάκτορα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Εκκίνηση Απρίλιος 13, 2015 - Λήξη Απρίλιος 29, 2015 Ληγμένο

Προκήρυξη χρηματοδοτούμενης θέσης Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Ιόνιο

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει 2 Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων και 1 θέση εταδιδακτορικού Ερευνητή σχετικές με μηχανική μάθηση, Αυτόματη Μετάφραση, επεξεργασία φυσικής γλώσσας και συστήματα επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου/διαδικτύου χρηματοδοτούμενες από το έργο TraMOOC (H2020 - χρηματοδότηση Ε.Ε.).

Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο Δι.Πα.Ε.

Εκκίνηση Φεβρουάριος 10, 2015 - Λήξη Φεβρουάριος 27, 2015 Ληγμένο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού Επιστημονικού Προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας

Θέσεις νέων προγραμματιστών από την εταιρεία PhotoCityView

Εκκίνηση Ιανουάριος 21, 2015 - Λήξη Απρίλιος 21, 2015 Ληγμένο

Από την εταιρεία PhotoCityView στη Θεσσαλονίκη ζητούνται άτομα για εργασία, για μερική ή πλήρη απασχόληση ή και συνεργασία ανά project.
Γνώσεις web development, frontend – backend (με επιθυμητές γνώσεις Html5, CSS, Javascript, Java(android) ή ObjectiveC(iOS) και ο backend κάποια από τα παρακάτω: PHP, Python, Perl, .NET, Ruby, Java.

Το PhotoCityView θέλει να στελεχωθεί με νέους, ενθουσιώδεις ανθρώπους για να συγκροτήσει μια ομάδα που θα αποτελέσει τον πυρήνα της εταιρίας, καθώς αναπτύσσεται συνεχώς.

Αποστολή βιογραφικού: info@photocityview.com
Website: www.photocityview.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ-WEB DEVELOPER ζητείται από σοβαρή εταιρία για άμεση απασχόληση στη Θεσσαλονίκη.

Εκκίνηση Ιανουάριος 15, 2015 - Λήξη Μάιος 15, 2015 Ληγμένο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ-WEB DEVELOPER ζητείται από σοβαρή εταιρία για άμεση απασχόληση στη Θεσσαλονίκη.

Απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες:

• Linux web server, web development (html,css,javascript), php, mysql, jquery και αποδεδειγ¬μένη προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση.
• Εμπειρία σε σχεδιασμό βάσεων δεδομένων.
• Εξοικείωση σε τεχνολογίες AJAX/ JQuery/ JavaScript/ XML/ HTML/ CSS.
• Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση πάνω σε νέες Web τεχνολογίες.
• Ομαδικό πνεύμα και ανεπτυγμένη ικανότητα αναλυτικής σκέψης, προγραμ-ματισμού και οργάνωσης.
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
• Eκπλήρωση στρατι¬ωτικών υποχρεώσεων.

Άριστο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@palmosanalysis.gr

CRM Engineers στην OTEplus Α.Ε.

Εκκίνηση Δεκέμβριος 5, 2014 - Λήξη Ιανουάριος 31, 2015 Ληγμένο

Η OTEplus Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχει αναλάβει έργο για τον ΟΤΕ και ενδιαφέρεται να προσλάβει CRM Engineers.

Big Data Developer στο Εργ. Υπολογιστικών Συστημάτων (cslab) του ΕΜΠ

Εκκίνηση Νοέμβριος 29, 2014 - Λήξη Δεκέμβριος 29, 2014 Ληγμένο

Το εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων (http://www.cslab.ece.ntua.gr) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. επιθυμεί να προσλάβει έναν μηχανικό λογισμικού με όρεξη για σχεδίαση και προγραμματισμό κατανεμημένων συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε σύγχρονα εργαλεία και βιβλιοθήκες του apache ecosystem.

Στο εργαστήριο υπάρχει μια δραστήρια ομάδα κατανεμημένων συστημάτων που αποτελείται από έμπειρους ερευνητές με ισχυρό υπόβαθρο σε μεγάλης κλίμακας συστήματα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, υπολογιστικά νέφη και λειτουργικά συστήματα. Η ομάδα συνεισφέρει τακτικά στην κοινότητα ανοιχτού κώδικα με την δημιουργία νέων λειτουργιών και με την επίλυση bugs σε μια σειρά από δημοφιλή opensource προγράμματα καθώς και στον πυρήνα του linux.

Ο κατάλληλος υποψήφιος/α θα ενταχθεί άμεσα στην ομάδα του εργαστηρίου και θα ασχοληθεί με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κλιμακούμενου λογισμικού για την διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data), με άμεση εφαρμογή σε πραγματικά επιχειρησιακά δεδομένα.

Ο κατάλληλος υποψήφιος/α θα έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου και προϋπηρεσία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών με τεχνολογίες Java/Python/REST. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση διαχείρισης συστημάτων Linux. Εξοικείωση με εργαλεία ανάπτυξης big data εφαρμογών όπως Apache Hadoop, HBase, Hadoop Streaming, Apache Hive και Apache Mahout είναι απαραίτητη. Επίσης, απαιτούμενη είναι η γνώση στην λειτουργία εργαλείων source versioning and control (git) και στην συγγραφή και χρήση εργαλείων ελέγχου (unit tests). Τέλος, προηγούμενη εμπειρία στην αλλαγή/ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι ιδιαίτερα επιθυμητή.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Γ. Κωνσταντίνου: ikons@cslab.ece.ntua.gr
Ν. Κοζύρης: nkoziris@cslab.ece.ntua.gr

Researchers' and Post-Doc Positions for ERC Consolidator Grant

Εκκίνηση Νοέμβριος 29, 2014 - Λήξη Δεκέμβριος 29, 2014 Ληγμένο

Several positions for contractual researchers and post-docs are open for our ERC Consolidator Grant that kicks off January 1st, 2015 and runs for the next 5 years. The grant is entitled “CAUSALPATH: Next Generation Causal Analysis: Inspired by the Induction of Biological Pathways from Cytometry Data”. The Principal Investigator of the grant is Prof. Ioannis Tsamardinos. ERC grants are prestigious European research programs that support scientific excellence and provide research autonomy and flexibility. The grant has several ambitious goals and directions: (a) basic research on causal discovery, causal analysis, and causal modeling, (b) application on de novo inducing signal pathways from mass cytometry data, and (c) design of automated tools for causal discovery and signal pathways. CAUSALPATH is coordinated by our group in the Computer Science Department of University of Crete in collaboration with the Computational Medicine Unit in Karolinska Insitutet.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου