Δύο θέσεις ερευνητών για σημασιολογικό ιστό και επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

Εκκίνηση Ιούνιος 10, 2016 - Λήξη Δεκέμβριος 10, 2016 Ληγμένο

Από την ετεαιρία VISEO ανακοινώθηκαν 2 θεσεις εργασίας για σημασιολογικό ιστό και επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα.

ΣυνημμένοΜέγεθος
JobSummarySemanticWebEN.pdf253.29 KB
JobSummaryTALNEN.pdf253.38 KB