Αναζήτηση συνεργάτη για το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 7, 2016 - Λήξη Σεπτέμβριος 19, 2016 Ληγμένο

To Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου, αναζητεί: Διαχειριστή συστημάτων Linux/Unix

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 19/09/2016.

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: https://it.auth.gr/el/news/2016-09-07/2458