Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργάτη του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Θ.

Εκκίνηση Μάρτιος 17, 2016 - Λήξη Απρίλιος 11, 2016 Ληγμένο

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ (http://it.auth.gr/el), στο πλαίσιο υλοποίησης έργου, επιθυμεί να επιλέξει συνεργάτη για το σχεδιασμό και ανάπτυξη web εφαρμογών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 28/03/2016.

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:https://it.auth.gr/el/news/2016-03-16/2209