Αρχική σελίδα

Εγγραφή στο portal αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Εκκίνηση Αύγουστος 30, 2011 - Λήξη Δεκέμβριος 28, 2021

Το Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. σας ενημερώνει για τη λειτουργία του portal των αποφοίτων του Τμήματος http://grads.csd.auth.gr/ που έχει στόχο τη συνέχιση της επαφής του Τμήματος με τους φοιτητές του μετά από την αποφοίτησή τους και σας καλεί να εγγραφείτε.

Job offers Lufthansa Group

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 24, 2018 - Λήξη Ιανουάριος 24, 2019

Στο παρακάτω link θα βρείτε ανακοινώσεις για θεσεις εργασίας που αφορούν σε απόφοιτους Πληροφορικής στη Lufthansa Group:
https://be-lufthansa.com/en

Πρόσκληση μεταδιδακτορικού ερευνητή για ερευνητική συνεργασία με την ομάδα 'ΙΚΑΡΟΣ' σε ανάλυση οπτικών δεδομένων drones

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 11, 2018 - Λήξη Νοέμβριος 11, 2018

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης:
Μηχανική μάθηση για ανάλυση οπτικών δεδομένων και έλεγχο drones
Ρομποτική όραση drones
Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones
Υπολογιστική κινηματογραφία με drones
Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων σε εφαρμογές με drones
Ανάλυση δεδομένων RGB-D, νεφών σημείων, χαρτών για drones
Έλεγχος συνεργατικών και αυτόνομων ρομπότ (drones)
Υλοποιήσεις λογισμικού σε Robotic Operating System (ROS)

Πρόσκληση υποψηφίων διδακτόρων για ερευνητική συνεργασία με την ομάδα 'ΙΚΑΡΟΣ' σε ανάλυση οπτικών δεδομένων drones

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 11, 2018 - Λήξη Νοέμβριος 11, 2018

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης:
Μηχανική μάθηση για ανάλυση οπτικών δεδομένων και έλεγχο drones
Ρομποτική όραση drones
Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones
Υπολογιστική κινηματογραφία με drones
Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων σε εφαρμογές με drones
Ανάλυση δεδομένων RGB-D, νεφών σημείων, χαρτών για drones
Έλεγχος συνεργατικών και αυτόνομων ρομπότ (drones)
Υλοποιήσεις λογισμικού σε Robotic Operating System (ROS)

Πρόσκληση ατόμων για system administrator/programmer/developer της ομάδας 'ΙΚΑΡΟΣ' σε ανάλυση οπτικών δεδομένων drones

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 11, 2018 - Λήξη Νοέμβριος 11, 2018

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης ΙΚΑΡΟΥ:
Υλοποιήσεις λογισμικού σε Robotic Operating System (ROS)
Κατανεμημένα και ενσωματωμένα συστήματα
Διαχείριση και ανάπτυξη μεγάλων πακέτων λογισμικού
Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones
Ρομποτική όραση drones
Μηχανική μάθηση για ανάλυση δεδομένων και έλεγχο drones
Υπολογιστική κινηματογραφία με drones
Έλεγχος συνεργατικών και αυτόνομων ρομπότ (drones)

Πρόσκληση ερευνητών για συνεργασία με την ομάδα 'ΙΚΑΡΟΣ' σε ευφυή έλεγχο & ανάλυση οπτικών δεδομένων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 11, 2018 - Λήξη Νοέμβριος 11, 2018

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης:
Ανάπτυξη, ολοκλήρωση και συντήρηση λογισμικού μηχανικής μάθησης και τεχνητής όρασης
Συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού
Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones
Ρομποτική όραση drones
Μηχανική μάθηση για ανάλυση δεδομένων και έλεγχο drones
Υλοποιήσεις λογισμικού σε Robotic Operating System (ROS)
Υπολογιστική κινηματογραφία με drones
Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων σε εφαρμογές με drones.
Συνεργατικά και αυτόνομα ρομπότ (drones)

Θέση software developer

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 4, 2018 - Λήξη Δεκέμβριος 4, 2018

Software developer needed / Vacancy in Nicosia, Cyprus or elsewhere.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού & Λογισμικού» - Υποβολή Αιτήσεων

Εκκίνηση Ιούλιος 13, 2018 - Λήξη Οκτώβριος 13, 2018

Το Μεταπτυχιακό προσφέρει μια ευρεία επισκόπηση της διεπιστημονικής περιοχής που αφορά τις διαδραστικές τεχνολογίες, μια βαθιά εξειδίκευση στις τεχνολογικές πτυχές τους (υλικό και λογισμικό) καθώς και εξοικείωση με τον σχεδιασμό, τις εφαρμογές και την αξιολόγηση των διαδραστικών τεχνολογιών. Ως απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού θα μπορείτε να απασχοληθείτε σε θέσεις εργασίας σχετικές με τα παρακάτω προφίλ:

· Software engineer

· User Experience (UX) designer

· Front end developer

· Interaction analysis expert

· Usability engineer

· Data analytics developer

· Python developer

· Learning technologies specialist

· Mobile apps analyst / developer

· Serious games designer

· User Interface (UI) designer

· IoT system programmer

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ): «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα»-Υποβολή αιτήσεων

Εκκίνηση Ιούλιος 13, 2018 - Λήξη Οκτώβριος 13, 2018

Από τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα λειτουργήσει* για πρώτη χρονιά το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα», το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του υπάρχοντος (από το 2003) ΔΠΜΣ «Πληροφορική και Διοίκηση», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dpms-new.csd.auth.gr/admissions/ σε πρώτη φάση έως τις 19/7/2018 και σε δεύτερη φάση έως τέλη Σεπτεμβρίου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Δύνανται να υποβάλουν αίτηση και όσοι προβλέπεται να πάρουν πτυχίο ως την ημερομηνία εγγραφής και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα "Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη" Τμήμ. Πληροφορικής ΑΠΘ -Υποβολη αιτησεων

Εκκίνηση Ιούλιος 12, 2018 - Λήξη Οκτώβριος 7, 2018

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ θα προσφέρει το ΠΜΣ "Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη" από την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019.

Το ΠΜΣ καλύπτει μια ευρεία έκταση γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τα ψηφιακά μέσα, όρος που αναφέρεται συλλογικά στον ήχο, την εικόνα, το βίντεο, το γραπτό και προφορικό λόγο, τα βιοσήματα, αλλά και τα γραφικά και τα εικονικά περιβάλλοντα. Η ανάλυση και αξιοποίηση της πληροφορίας που κομίζουν τα ψηφιακά μέσα απαιτεί εξειδίκευση και ισχυρές βάσεις στην Επεξεργασία Σήματος/Εικόνας/Εικονοσειρών, Τεχνητή Όραση, Γραφικά, Αναγνώριση Προτύπων/Υπολογιστική Νοημοσύνη καθώς και των σχετικών τεχνολογιών (π.χ. Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα, Εγκεφαλικές Διεπαφές, Γλωσσική Τεχνολογία, Κινούμενα Γραφικά).