Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ-Νέο Π.Μ.Σ σε "Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων"

To Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) έχει προχωρήσει στη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων (Communication Networks and Systems Security)» με σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων υψηλού κύρους για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και στις στρατηγικές αποφάσεις στον τομέα των Δικτύων Επικοινωνιών και/ή της Ασφάλειας Συστημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες & εκδήλωση ενδιαφέροντος στο http://msc.csd.auth.gr/cnss/