Θέση DSP στην Entranet

Εκκίνηση Φεβρουάριος 18, 2016 - Λήξη Σεπτέμβριος 18, 2016 Ληγμένο

Θέση DSP στην Entranet (Πληροφορίες: Κ. Κοτρόπουλοςτηλ:2310998225 email: costas@aiia.csd.auth.gr )
Entranet (http://www.entranet.gr/) is looking for a alented engineer to join our R&D department in Thessaloniki.

Requirements
Candidates should be familiar with the following concepts and technologies.
• MEMS microphones
• Beamforming
• DSP - audio processing
• Microprocessor programming
Skills
In order for the candidate to be able to successfully carry out the duties of the position,
he/she should possess the following
• Excellent communication skills
• Excellent command of the English language
• Strong analytical skills
• Ability to work independently, under minimal supervision
• Initiative and results-oriented mindset
• Ability to respond to shifting priorities, demands and timelines
• Strong organizational skills, ability to establish clear priorities and meet deadlines
• Genuine team spirit
Benefits
If selected, candidates will have access to the following
• Competitive salary
• Opportunity for rapid career advancement
• Fun and challenging work environment
• Whatever tools and learning resources you need to do your job
• Insights into the best practices of high-growth companies in the software industry