Αναζήτηση συνεργατών στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ

Εκκίνηση Απρίλιος 25, 2016 - Λήξη Δεκέμβριος 25, 2016 Ληγμένο

To Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου, αναζητεί δύο συνεργάτες για:

1. σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

2. διαχείριση κεντρικών συστημάτων παροχής υπηρεσιών ιστού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 06/05/2016.

Αναλυτικά οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο https://it.auth.gr/el/jobOffers