Αρχική σελίδα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση IT στο Γραφείο Εράσμους του ΑΠΘ

Εκκίνηση Ιούνιος 12, 2018 - Λήξη Αύγουστος 12, 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για IT στο Γραφείο Εράσμους του ΑΠΘ.

Μεπταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού

Εκκίνηση Ιούνιος 6, 2018 - Λήξη Ιούλιος 6, 2018

Ο Τομέας Λογισμικού, Υλικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών του Τμήματος ανακοινώνει Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Δείτε:
http://msc.csd.auth.gr/ihst/

ή:
http://switch.csd.auth.gr/

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Τεχνητή Νοημοσύνη"

Εκκίνηση Ιούνιος 6, 2018 - Λήξη Οκτώβριος 6, 2018

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ θα προσφέρει ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη "Τεχνητή Νοημοσύνη", από την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019.

Μέχρι την τελική έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας έχουμε δημιουργήσει μια φόρμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διεύθυνση http://msc.csd.auth.gr/ai/

Παρακαλώ προωθήστε το σε όσους πιστεύετε ότι τους ενδιαφέρει.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: "Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού"

Εκκίνηση Ιούνιος 6, 2018 - Λήξη Ιούλιος 6, 2018

Ο Τομέας Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
ένα στοχευμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην αγγλική γλώσσα, με έμφαση σε αντικείμενα αιχμής που αφορούν στην "Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού". Εν αναμονή της έγκρισης από το ΥΠΕΠΘ ανοίγουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος στη σελίδα : http://msc.csd.auth.gr/dws/ . Όλοι όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα ενημερωθούν άμεσα για την έναρξη της διαδικασίας υποβολών αιτήσεων και των απαιτούμενων βημάτων.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων (Communication Networks and Systems Security)

Εκκίνηση Ιούνιος 6, 2018 - Λήξη Σεπτέμβριος 6, 2018

Τo Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) προχωράει την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων (Communication Networks and Systems Security)» με στόχο τη κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής όπως δίκτυα 5G, Internet of Things, εφαρμογές επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο που απαιτούν κινητή ευρυζωνικότητα, όπως αυτοκίνηση, online παιχνίδια, υπηρεσίες personal cloud, απομακρυσμένες υπηρεσίες υγείας αλλά και θέματα ασφάλειας των παραπάνω συστημάτων.
Πληροφορίες/ Επικοινωνία/ Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

http://msc.csd.auth.gr/cnss/

Αναζήτηση Developer

Εκκίνηση Μάιος 25, 2018 - Λήξη Σεπτέμβριος 25, 2018

To Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου, αναζητεί συνεργάτη για:

Front-end development στο πλαίσιο δράσεων της ομάδας ανάπτυξης εφαρμογών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Εκκίνηση Μάιος 18, 2018 - Λήξη Ιούλιος 18, 2018

Η βιομηχανία κατεψυγμένης ζύμης alfa ‘’ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ’’ ,στα πλαίσια της ανάπτυξής της, απευθύνεται στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου σας για την εύρεση εν δυνάμει προσωπικού, τελειοφοίτων για πρακτική άσκηση ή αποφοίτων για εργασία, στο τμήμα Μηχανογράφησης στην έδρα της στην Κοζάνη με τα παρακάτω προσόντα:
1. Γνώση SQL, Σχεδιασμός & Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Microsoft SQL Server, Oracle.
2. Προγραμματισμός και ανάπτυξη εφαρμογών σε Microsoft .NET Framework. (Visual Basic, ASP.NET)
3. Κατά προτίμηση Γνώση Analysis Service , Business Intelligent Microsoft
4. Άριστη γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency
5. Γνώσεις Hardware/Networking.
6. Γνώσεις Λογιστικής και Εμπορικής διαχείρισης

Αναζήτηση διαχειριστή συστημάτων Linux

Εκκίνηση Μάιος 2, 2018 - Λήξη Ιούλιος 2, 2018

To Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου, αναζητεί:

· συνεργάτη για τη διαχείριση των βασικών υπολογιστικών υποδομών (εξυπηρετητές, σταθμοί εργασίας, virtualization, storage).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 14/05/2018.

Προσφορά εργασίας για έναν/μία Απόφοιτο Πανεπιστημιακού Τμήματος Πληροφορικής

Εκκίνηση Μάρτιος 22, 2018 - Λήξη Ιούλιος 22, 2018

Προσφορά εργασίας για έναν/μία Απόφοιτο Πανεπιστημιακού Τμήματος Πληροφορικής

Αναζήτηση συνεργάτη για σχεδιασμό και ανάπτυξη mobile και web εφαρμογών

Εκκίνηση Μάρτιος 2, 2018 - Λήξη Ιούλιος 2, 2018

To Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου, αναζητεί:

συνεργάτη για σχεδιασμό και ανάπτυξη mobile και web εφαρμογών