Αρχική σελίδα

Εγγραφή στο portal αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Εκκίνηση Αύγουστος 30, 2011 - Λήξη Δεκέμβριος 28, 2021

Το Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. σας ενημερώνει για τη λειτουργία του portal των αποφοίτων του Τμήματος http://grads.csd.auth.gr/ που έχει στόχο τη συνέχιση της επαφής του Τμήματος με τους φοιτητές του μετά από την αποφοίτησή τους και σας καλεί να εγγραφείτε.

Υπ. Αριθμ.4/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (5) Στελέχη Πληροφορικής

Εκκίνηση Νοέμβριος 28, 2018 - Λήξη Δεκέμβριος 28, 2018

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ.4/2018) για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων» της Πράξης «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 50290464 του "Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ", για πέντε (5) στελέχη πληροφορικής.

NET2GRID - Θέσεις εργασίας

Εκκίνηση Νοέμβριος 19, 2018 - Λήξη Μάρτιος 19, 2019

Η ολλανδική εταιρεία NET2GRID B.V. επεκτείνει, μέσω του υποκαταστήματος της, τη δραστηριότητα της στη Θεσσαλονίκη και τους επόμενους μήνες ενδιαφέρεται να προσλάβει 5 μηχανικούς/συνεργάτες με τα χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

Θέση εργασίας: Web Developer - Γραφίστα

Εκκίνηση Νοέμβριος 12, 2018 - Λήξη Απρίλιος 12, 2019

Εταιρεία Ανάπτυξης Λογισμικού με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ζητά Web Developer - Γραφίστα
Γνώσεις: Drupal, Wordpress, PHP, SEO, Java, Web Development
Επεξεργασία εικόνας: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Θέσεις IT σε Lufthansa Industry Solutions

Εκκίνηση Οκτώβριος 30, 2018 - Λήξη Νοέμβριος 30, 2019

H Lufthansa Industry Solutions έχει ανακινώσει θέσεις για ΙΤ. Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα

Αγγελία εργασίας Web PHP Developer

Εκκίνηση Οκτώβριος 15, 2018 - Λήξη Δεκέμβριος 15, 2018

Εταιρεία Πληροφορικής με έδρα στη Θεσσαλονίκη, αναζητά Web PHP Developer για την υποστήριξη του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Τύπος απασχόλησης : Μερικής ή Πλήρους.

Job offers Lufthansa Group

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 24, 2018 - Λήξη Ιανουάριος 24, 2019

Στο παρακάτω link θα βρείτε ανακοινώσεις για θεσεις εργασίας που αφορούν σε απόφοιτους Πληροφορικής στη Lufthansa Group:
https://be-lufthansa.com/en

Θέση software developer

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 4, 2018 - Λήξη Δεκέμβριος 4, 2018

Software developer needed / Vacancy in Nicosia, Cyprus or elsewhere.