Αρχική σελίδα

Εγγραφή στο portal αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Εκκίνηση Αύγουστος 30, 2011 - Λήξη Δεκέμβριος 28, 2021

Το Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. σας ενημερώνει για τη λειτουργία του portal των αποφοίτων του Τμήματος http://grads.csd.auth.gr/ που έχει στόχο τη συνέχιση της επαφής του Τμήματος με τους φοιτητές του μετά από την αποφοίτησή τους και σας καλεί να εγγραφείτε.

Υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών & μεταπτυχιακών εργασιών στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης

Εκκίνηση Οκτώβριος 15, 2018 - Λήξη Νοέμβριος 15, 2018

Tο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης ενημερώνει για την ύπαρξη υποτροφιών από ερευνητικά προγράμματα στο ΙΤΕ-ΙΠ, για την υποστήριξη μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στην περιοχή των Νευρωνικών Δικτύων του Εγκεφάλου.

Οι μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές θα γίνουν υπό την επίβλεψη της καθηγ. κ. Μ. Παπαδοπούλη.

Για να μπορεί να δοθεί η υποτροφία, ο φοιτητής θα πρέπει να εγγραφεί στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και να βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης την περίοδο εκπόνησης της εργασίας.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών:
Η προθεσμία για αυτόν τον κύκλο αιτήσεων είναι 31 Οκτωβρίου.

http://csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?custom=admissions&lang=gr

Αγγελία εργασίας Web PHP Developer

Εκκίνηση Οκτώβριος 15, 2018 - Λήξη Δεκέμβριος 15, 2018

Εταιρεία Πληροφορικής με έδρα στη Θεσσαλονίκη, αναζητά Web PHP Developer για την υποστήριξη του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Τύπος απασχόλησης : Μερικής ή Πλήρους.

Job offers Lufthansa Group

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 24, 2018 - Λήξη Ιανουάριος 24, 2019

Στο παρακάτω link θα βρείτε ανακοινώσεις για θεσεις εργασίας που αφορούν σε απόφοιτους Πληροφορικής στη Lufthansa Group:
https://be-lufthansa.com/en

Πρόσκληση μεταδιδακτορικού ερευνητή για ερευνητική συνεργασία με την ομάδα 'ΙΚΑΡΟΣ' σε ανάλυση οπτικών δεδομένων drones

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 11, 2018 - Λήξη Νοέμβριος 11, 2018

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης:
Μηχανική μάθηση για ανάλυση οπτικών δεδομένων και έλεγχο drones
Ρομποτική όραση drones
Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones
Υπολογιστική κινηματογραφία με drones
Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων σε εφαρμογές με drones
Ανάλυση δεδομένων RGB-D, νεφών σημείων, χαρτών για drones
Έλεγχος συνεργατικών και αυτόνομων ρομπότ (drones)
Υλοποιήσεις λογισμικού σε Robotic Operating System (ROS)

Πρόσκληση υποψηφίων διδακτόρων για ερευνητική συνεργασία με την ομάδα 'ΙΚΑΡΟΣ' σε ανάλυση οπτικών δεδομένων drones

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 11, 2018 - Λήξη Νοέμβριος 11, 2018

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης:
Μηχανική μάθηση για ανάλυση οπτικών δεδομένων και έλεγχο drones
Ρομποτική όραση drones
Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones
Υπολογιστική κινηματογραφία με drones
Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων σε εφαρμογές με drones
Ανάλυση δεδομένων RGB-D, νεφών σημείων, χαρτών για drones
Έλεγχος συνεργατικών και αυτόνομων ρομπότ (drones)
Υλοποιήσεις λογισμικού σε Robotic Operating System (ROS)

Πρόσκληση ατόμων για system administrator/programmer/developer της ομάδας 'ΙΚΑΡΟΣ' σε ανάλυση οπτικών δεδομένων drones

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 11, 2018 - Λήξη Νοέμβριος 11, 2018

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης ΙΚΑΡΟΥ:
Υλοποιήσεις λογισμικού σε Robotic Operating System (ROS)
Κατανεμημένα και ενσωματωμένα συστήματα
Διαχείριση και ανάπτυξη μεγάλων πακέτων λογισμικού
Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones
Ρομποτική όραση drones
Μηχανική μάθηση για ανάλυση δεδομένων και έλεγχο drones
Υπολογιστική κινηματογραφία με drones
Έλεγχος συνεργατικών και αυτόνομων ρομπότ (drones)

Πρόσκληση ερευνητών για συνεργασία με την ομάδα 'ΙΚΑΡΟΣ' σε ευφυή έλεγχο & ανάλυση οπτικών δεδομένων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 11, 2018 - Λήξη Νοέμβριος 11, 2018

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης:
Ανάπτυξη, ολοκλήρωση και συντήρηση λογισμικού μηχανικής μάθησης και τεχνητής όρασης
Συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού
Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones
Ρομποτική όραση drones
Μηχανική μάθηση για ανάλυση δεδομένων και έλεγχο drones
Υλοποιήσεις λογισμικού σε Robotic Operating System (ROS)
Υπολογιστική κινηματογραφία με drones
Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων σε εφαρμογές με drones.
Συνεργατικά και αυτόνομα ρομπότ (drones)

Θέση software developer

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 4, 2018 - Λήξη Δεκέμβριος 4, 2018

Software developer needed / Vacancy in Nicosia, Cyprus or elsewhere.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων -Υποβολή αιτήσεων

Εκκίνηση Ιούλιος 13, 2018 - Λήξη Νοέμβριος 4, 2018

Κατεύθυνση ειδίκευσης 1: Δίκτυα Επικοινωνιών
Κατεύθυνση ειδίκευσης 2: Ασφάλεια Συστημάτων

Tο διεθνές περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών επικοινωνιών αλλάζει ριζικά με την συνεχή επέκταση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων με χρήση οπτικών ινών αλλά και τα μελλοντικά δίκτυα 5G που υποστηρίζουν νέες υπηρεσίες, όπως το Internet of Things, (IoT) αλλά και εφαρμογές επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο που απαιτούν κινητή ευρυζωνικότητα, όπως αυτοκίνηση, online παιχνίδια, υπηρεσίες personal cloud, απομακρυσμένες υπηρεσίες υγείας, κ.ά.

Επίσης, η αξιοπιστία και η ασφάλειά των παραπάνω συστημάτων είναι ουσιώδους σημασίας για την αποδοχή των συστημάτων αυτών από τους χρήστες και την αγορά. Το μέγεθος, η συχνότητα και ο αντίκτυπος των συμβάντων παραβίασης της ασφάλειας αυξάνονται και απαιτούν αποτελεσματική πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις αυτές, τo Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) έχει προχωρήσει στη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων (Communication Networks and Systems Security)» με σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων υψηλού κύρους για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και στις στρατηγικές αποφάσεις στον τομέα των Δικτύων Επικοινωνιών και/ή της Ασφάλειας Συστημάτων, στις παρακάτω περιοχές:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: https://cnss.csd.auth.gr/admissions/