Θεσεις εργασιας car.gr

Εκκίνηση Ιούλιος 14, 2017 - Λήξη Σεπτέμβριος 14, 2017 Ληγμένο

Η εταιρεία car.gr αναζητάει άτομα για δύο θέσεις εργασίας:

Backend Developer
Η εταιρία μας που δραστηριοποιείται στον κλάδο του αυτοκινήτου αναζητά έναν προγραμματιστή με γνώσεις python για να ενισχύσει την ομάδα μας.
Τα παρακάτω είναι απαραίτητα:

1) Καλή γνώση python με αποδεδειγμένη εμπειρία(δείγμα κώδικα)
2) Γνώση SQL, κατά προτίμηση PostgreSQL
3) Βασικές γνώσεις Javascript

Θα ληφθούν υπόψη:
2) Εμπειρία σε κάποιο python web framework(Django,Flask,Pylons..)
3) Δείγματα δουλείας στο GitHub η αντίστοιχο
Τα βιογραφικά να σταλούν στο jobs@car.gr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frontend Developer
Η εταιρία μας που δραστηριοποιείται στον κλάδο του αυτοκινήτου αναζητά έναν προγραμματιστή με γνώσεις web design για να ενισχύσει την ομάδα μας.
Τα παρακάτω είναι απαραίτητα:
1)Καλή γνώση HTML και CSS
2)Γνώσεις responsive design πρακτικών
3)Γνώση Javascript και Jquery
Τα βιογραφικά να σταλούν στο jobs@car.gr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Προγραμματιστή με γνώσεις Python - XML
Η εταιρία μας που δραστηριοποιείται στον κλάδο του αυτοκινήτου αναζητά έναν προγραμματιστή με γνώσεις python για να ενισχύσει την ομάδα μας.
Τα παρακάτω είναι απαραίτητα:
1) Βασικές γνώσεις python ή καλή αποδεδειγμένη γνώση κάποιας άλλης γλώσσας και όρεξη για εκμάθηση python
2) Δείγμα κάποιου project υλοποιημένου σε οποιαδήποτε γλώσσα
Θα ληφθούν υπόψη:
1) Βασικές γνώσεις αρχείων xml
2) Εμπειρία σε κάποιο python web framework(Django,Flask,Pylons..)
3) Δείγματα δουλείας στο GitHub η αντίστοιχο
Τα βιογραφικά να σταλούν στο jobs@car.gr