Θεση εργασίας στην Car.gr

Εκκίνηση Οκτώβριος 3, 2016 - Λήξη Νοέμβριος 28, 2016 Ληγμένο

Η εταιρεία Car.gr ενδιαφέρεται για 2 προγραμματιστές, με πολύ καλές αποδοχές και άμεση μόνιμη απασχόληση

Περιγραφή θέσης

Επιθυμητές γνώσεις:

• Web development

• Javascript

Car.gr Technopolis
Τσαγκαλίδης Γρηγόριος
Τηλ. 6948318107, 6934140724
Φαξ. 2118008056 info@car.gr