Μεγάλη εταιρεία στο χώρο των μελετών έργων υποδομής

Εκκίνηση Ιανουάριος 14, 2016 - Λήξη Ιούλιος 14, 2016 Ληγμένο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μεγάλη εταιρεία στο χώρο των μελετών έργων υποδομής (κτηματολόγιο, Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Συγκοινωνιακά Έργα, κλπ) που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη ζητά στελέχη.

Συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις:
-Web Developer (Πολύ καλή γνώση Javascript, jQuery, καλή γνώση ASP .NET, C#, Python)
-Database Developer (Πολύ καλή γνώση PostgreSQL, Oracle, SQL Server.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν βιογραφικά στην διεύθυνση: Georgia Theochari