ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ-WEB DEVELOPER ζητείται από σοβαρή εταιρία για άμεση απασχόληση στη Θεσσαλονίκη.

Εκκίνηση Ιανουάριος 15, 2015 - Λήξη Μάιος 15, 2015 Ληγμένο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ-WEB DEVELOPER ζητείται από σοβαρή εταιρία για άμεση απασχόληση στη Θεσσαλονίκη.

Απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες:

• Linux web server, web development (html,css,javascript), php, mysql, jquery και αποδεδειγ¬μένη προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση.
• Εμπειρία σε σχεδιασμό βάσεων δεδομένων.
• Εξοικείωση σε τεχνολογίες AJAX/ JQuery/ JavaScript/ XML/ HTML/ CSS.
• Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση πάνω σε νέες Web τεχνολογίες.
• Ομαδικό πνεύμα και ανεπτυγμένη ικανότητα αναλυτικής σκέψης, προγραμ-ματισμού και οργάνωσης.
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
• Eκπλήρωση στρατι¬ωτικών υποχρεώσεων.

Άριστο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@palmosanalysis.gr