Θέσεις Εργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ / ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εκκίνηση Φεβρουάριος 19, 2013 - Λήξη Απρίλιος 15, 2013 Ληγμένο

Το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, Iδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) ανακοινώνει τη προκήρυξη μίας θέσης ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ και μίας θέσης ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ή ΚΑΤΟΧΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (Masters) στη βασική περιοχή της ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και σε σχέση με τις περιοχές ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ / ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (data mining).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν (βλέπε παρακάτω) τα δικαιολογητικά τους για τις παραπάνω θέσεις οι οποίες είναι πλήρως χρηματοδοτούμενες στα πλαίσια του πρόσφατα εγκεκριμένου ερευνητικού έργου eMoDiA (electronic Molecular Diagnostics Assistant) ==> έως 31 Μαρτίου 2013 <==

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταδιδακτορική έρευνα

Εκκίνηση Φεβρουάριος 7, 2013 - Λήξη Μάρτιος 7, 2013 Ληγμένο

Postdoc position: Development of sensor network and data gathering and analysis techniques for a car network to optimize vehicle flow and energy consumption. The work is in the context of the EERNV Thalis-funded project.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες (Ι.Π.ΣΥ. - Ε.Κ. «Αθηνά»)

Εκκίνηση Φεβρουάριος 7, 2013 - Λήξη Μάρτιος 7, 2013 Ληγμένο

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν αριθμό συνεργατών με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων.

Θέσεις εργασίας για προγραμματιστές JAVA

Εκκίνηση Δεκέμβριος 9, 2012 - Λήξη Μάρτιος 9, 2013 Ληγμένο

H ULTRA4 Advanced Information Systems (www.ultra4.eu), η πρωτοπόρος Ελληνική εταιρία στον τομέα των Επιχειρηματικών Διαδικτυακών Εφαρμογών (Enterprise Web Applications), αναζητά προγραμματιστές Java στα πλαίσια της αύξησης του κύκλου εργασιών της.

Για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, προβλέπεται αρχικά μια βασική εκπαίδευση και στην συνέχεια ακολουθεί η ανάπτυξη λογισμικού στα γραφεία των πελατών μας στην Γερμανία.

.Net Developer σε εταιρεία Πληροφορικής

Εκκίνηση Δεκέμβριος 6, 2012 - Λήξη Φεβρουάριος 15, 2013 Ληγμένο

Η BINARYTREE, εταιρεία πληροφορικής, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της, ζητά να καλύψει θέση .Net Developer.
Ο/η συνεργάτης θα ασχοληθεί με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και ποιοτικό έλεγχο web εφαρμογών.

Θέσεις εργασίας - Εξόρυξη δεδομένων και αναγνώριση σφαλμάτων

Εκκίνηση Μάιος 31, 2012 - Λήξη Ιούλιος 15, 2012 Ληγμένο

Η εταιρεία Delphis, η οποία ειδικεύεται σε ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και έχει έδρα στην Αθήνα, έχει βγάλει δυο θέσεις εργασίας για κατόχους διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο την Εξόρυξη Δεδομένων και την αναγνώριση σφαλμάτων.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ AIESEC AUTH

Εκκίνηση Μάρτιος 8, 2012 - Λήξη Απρίλιος 8, 2012 Ληγμένο

Δυνατότητα για πρακτική άσκηση στην Ολλανδία στους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής

2 θέσεις εργασίας

Εκκίνηση Φεβρουάριος 22, 2012 - Λήξη Μάιος 22, 2012 Ληγμένο

Η εταιρία Manpower Professional γνωστοποιεί δύο θέσεις μόνιμης εργασίας στην Αθήνα σε εταιρία-πελάτη της.

10 υποτροφίες για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι μηνών σε εταιρείες - επιχειρήσεις στη Γερμανία

Εκκίνηση Φεβρουάριος 3, 2012 - Λήξη Μάρτιος 3, 2012 Ληγμένο

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με τη Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, προκηρύσσει την επιχορήγηση δέκα (10) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι μηνών σε εταιρείες - επιχειρήσεις στη Γερμανία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου και έχει ως σκοπό να τους εφοδιάσει με ένα επιπλέον προσόν στην αγορά εργασίας. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία και τους δίνεται η ευκαιρία να εφαρμόσουν τα ακαδημαϊκά και προσωπικά τους ενδιαφέροντα στο εργασιακό περιβάλλον.

Θέσεις εργασίας στην Βιβλιοθήκη του Οικ. Παν. Αθηνών

Εκκίνηση Δεκέμβριος 1, 2011 - Λήξη Δεκέμβριος 31, 2011 Ληγμένο

2 θέσεις εργασίας διαθέσιμες ΑΜΕΣΑ στην Βιβλιοθήκη του Οικ. Παν. Αθηνών.

Μ1 - Θέση εργασίας (12 μήνη - δυνατότητα επέκτασης σε 24 μήνες) σε πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗΣ Σύγκλισης στο πλαίσιο Οριζόντιας Δράσης για την δημιουργία μηχανισμού δεικτοδότησης και αναζήτησης εκπαιδευτικών πηγών από το ιστοπεριεχομενο των ελληνικών Πανεπιστήμιων.

Μ2 - Θέση εργασίας (8 μήνη - δυνατότητα επέκτασης σε 18 μήνες) σε πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗΣ Σύγκλισης στο πλαίσιο Οριζόντιας Δράσης για την δημιουργία μηχανισμού δεικτοδότησης και αναζήτησης εκπαιδευτικών πηγών από το ιστοπεριεχομενο των ελληνικών Πανεπιστήμιων.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου