Θέσεις Εργασίας

ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Εκκίνηση Ιούνιος 12, 2013 - Λήξη Σεπτέμβριος 12, 2013 Ληγμένο

To Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος “Έξυπνα Ενσωματωμένα Συστήματα” που χρηματοδοτείται από πόρους του εργαστηρίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μία (1) θέση Ερευνητή/τριας, ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας 16 μηνών (ημερομηνία έναρξης 1/9/2013 και ημερομηνία λήξης 31/12/2014).

Θέση Ερευνητή σε θέματα Αναπαράστασης Γνώσης & Συλλογιστικής - ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ

Εκκίνηση Μάιος 22, 2013 - Λήξη Ιούλιος 22, 2013 Ληγμένο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) προκηρύσσει 1 θέση ερευνητή σε θέματα αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος PERICLES.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 06 Ιουνίου 2013.

Θέσεις ερευνητών στα ερευνητικά προγράμματα FP7: 3DTVS και IMPART

Εκκίνηση Μάιος 17, 2013 - Λήξη Σεπτέμβριος 17, 2013 Ληγμένο

Υπάρχουν θέσεις για ερευνητές στα ερευνητικά προγράμματα FP7: 3DTVS και IMPART στο Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το γενικό θέμα έρευνας είναι:

1. ανάλυση, δεικτοδότηση και ανάκτηση βίντεο τρισδιάστατης τηλεόρασης

2. επεξεργασία και ανάλυση ψηφιακής εικόνας και βίντεο και η τεχνητή
όραση με εφαρμογή σε video postproduction.

Κενή θέση στο ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ: Τεχνικός Συντονισμού Έργου eHealth (προθεσμία 20.5.2013)

Εκκίνηση Μάιος 12, 2013 - Λήξη Ιούλιος 12, 2013 Ληγμένο

Στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης(ΕΚΕΤΑ)υπάρχει μία(1)κενή θέση συντονιστή έργου, αρχιτεκτονικής και υλοποίησης (Τechnical Project Manager and Chief Architect).

Προκήρυξη θέσεων στο ΚΗΔ - ΑΠΘ - Ανάπτυξη Διαδικτυακών Ερευνητικών Υποδομών (2 άτομα)

Εκκίνηση Μάρτιος 4, 2013 - Λήξη Μάρτιος 30, 2013 Ληγμένο

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ ( it.auth.gr ) είναι το κέντρο που δημιουργήθηκε από την ένωση των:

Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΔ - NOC) ΑΠΘ
Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΚΥΤΠ - ITC) ΑΠΘ
Κέντρο Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών (GRID) ΑΠΘ
Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο ΑΠΘ

Έχουν ανοίξει 2 θέσεις, για το Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών:

για Windows Administrator
για Unix Services Administrator

Προθεσμία Υποβολής: 19/03/2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ / ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εκκίνηση Φεβρουάριος 19, 2013 - Λήξη Απρίλιος 15, 2013 Ληγμένο

Το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, Iδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) ανακοινώνει τη προκήρυξη μίας θέσης ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ και μίας θέσης ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ή ΚΑΤΟΧΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (Masters) στη βασική περιοχή της ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και σε σχέση με τις περιοχές ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ / ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (data mining).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν (βλέπε παρακάτω) τα δικαιολογητικά τους για τις παραπάνω θέσεις οι οποίες είναι πλήρως χρηματοδοτούμενες στα πλαίσια του πρόσφατα εγκεκριμένου ερευνητικού έργου eMoDiA (electronic Molecular Diagnostics Assistant) ==> έως 31 Μαρτίου 2013 <==

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταδιδακτορική έρευνα

Εκκίνηση Φεβρουάριος 7, 2013 - Λήξη Μάρτιος 7, 2013 Ληγμένο

Postdoc position: Development of sensor network and data gathering and analysis techniques for a car network to optimize vehicle flow and energy consumption. The work is in the context of the EERNV Thalis-funded project.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες (Ι.Π.ΣΥ. - Ε.Κ. «Αθηνά»)

Εκκίνηση Φεβρουάριος 7, 2013 - Λήξη Μάρτιος 7, 2013 Ληγμένο

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν αριθμό συνεργατών με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων.

Θέσεις εργασίας για προγραμματιστές JAVA

Εκκίνηση Δεκέμβριος 9, 2012 - Λήξη Μάρτιος 9, 2013 Ληγμένο

H ULTRA4 Advanced Information Systems (www.ultra4.eu), η πρωτοπόρος Ελληνική εταιρία στον τομέα των Επιχειρηματικών Διαδικτυακών Εφαρμογών (Enterprise Web Applications), αναζητά προγραμματιστές Java στα πλαίσια της αύξησης του κύκλου εργασιών της.

Για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, προβλέπεται αρχικά μια βασική εκπαίδευση και στην συνέχεια ακολουθεί η ανάπτυξη λογισμικού στα γραφεία των πελατών μας στην Γερμανία.

.Net Developer σε εταιρεία Πληροφορικής

Εκκίνηση Δεκέμβριος 6, 2012 - Λήξη Φεβρουάριος 15, 2013 Ληγμένο

Η BINARYTREE, εταιρεία πληροφορικής, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της, ζητά να καλύψει θέση .Net Developer.
Ο/η συνεργάτης θα ασχοληθεί με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και ποιοτικό έλεγχο web εφαρμογών.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου