Θέσεις Εργασίας

Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση υπολογιστικών υποδομών

Εκκίνηση Μάρτιος 30, 2014 - Λήξη Απρίλιος 20, 2014 Ληγμένο

Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση υπολογιστικών υποδομών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Διαδικτυακών Ερευνητικών Υποδομών», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ.Ιωάννη Δ. Παντή, Kαθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Α.Π.Θ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο για διάστημα 5 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 8.390,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Διαχείριση των βασικών υπολογιστικών υποδομών (εξυπηρετητές, σταθμοί εργασίας, virtualization, storage) του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 11/4/2014.

Θέση εργασίας για iOS Developer

Εκκίνηση Μάρτιος 10, 2014 - Λήξη Απρίλιος 10, 2014 Ληγμένο

Senior iOS Ninja

Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα
H Navideck ψάχνει για έναν ταλαντούχο iOS ninja να αναλάβει το iOS development κομμάτι της εταιρείας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη

Εκκίνηση Μάρτιος 6, 2014 - Λήξη Μάρτιος 28, 2014 Ληγμένο

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ζητεί συνεργάτη πληροφορικό/μηχανικό λογισμικού για απασχόληση στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, με αντικείμενο την υλοποίηση, τεκμηρίωση και δημοσιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου ανάπτυξης της Ψηφιακής Ερευνητικής Υποδομής στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Δείτε την προκήρυξη: http://www.imis.athenainnovation.gr/el/announcements/announcement/141

Θέσεις εργασίας στην Intracom Telecom

Εκκίνηση Μάρτιος 5, 2014 - Λήξη Απρίλιος 5, 2014 Ληγμένο

Θέσεις εργασίας για Software Developers στην Intracom Telecom.

Επισυνάπτονται αρχεία με λεπτομερή περιγραφή των θέσεων εργασίας, καθώς και των απαιτούμενων προσόντων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Υποστήριξη πρώτου επιπέδου των δικτυακών υποδομών του ΕΔΕΤ

Εκκίνηση Φεβρουάριος 28, 2014 - Λήξη Μάρτιος 13, 2014 Ληγμένο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη υπηρεσιών και αρωγής φορέων πρώτου επιπέδου (helpdesk)» προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο για διάστημα 9 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως €15.102 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσε- ων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Υποστήριξη πρώτου επιπέδου των δικτυακών υποδομών του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ, 1ος όροφος κτιρίου Βιολογίας, Πανεπιστημιού- πολη, ΤΚ 54124, Θεσσαλονίκη, από τις 9:00 έως τις 16:00, έως τις 10/03/2014 και ώρα 16:00.

Όλα τα προς υποβολή έγγραφα, θα πρέπει να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση admin@it.auth.gr.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ σε FP7 ερευνητικά προγράμματα

Εκκίνηση Φεβρουάριος 21, 2014 - Λήξη Φεβρουάριος 24, 2015 Ληγμένο

Ζητούνται Ερευνητές/ υποψήφιοι διδάκτορες/ μεταδιδάκτορες: γνώσεις επεξεργασίας εικόνας/βίντεο, ανθρωποκεντρικές διεπαφές, big data analysis, C/C++, Visual Studio. Βιογραφικά: Καθηγητής Ιωάννης Πήτας, τηλ 2310996304, pitas@aiia.csd.auth.gr

Job in complex event processing

Εκκίνηση Νοέμβριος 20, 2013 - Λήξη Δεκέμβριος 31, 2013 Ληγμένο

The Software & Knowledge Engineering Laboratory (SKEL) of the Institute of Informatics & Telecommunications (IIT) of NCSR Demokritos is looking for a research assistant in the Complex Event Recognition group.

More information on the research activities of the Complex Event Recognition group may be found at: http://cer.iit.demokritos.gr.

Interested candidates should send their CVs by email to gram_skel@iit.demokritos.gr by December 10, 2013 mentioning 'CER RA' in the subject.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Εκκίνηση Οκτώβριος 14, 2013 - Λήξη Δεκέμβριος 14, 2013 Ληγμένο

H ΓεωΑνάλυση Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού έργου, ζητά ερευνητές για πλήρη απασχόληση:

Ένα (1) Μηχανικό Λογισμικού (Software Engineer) κι έναν (1) Αναλυτή Βάσεων Δεδομένων (Database Analyst).

Αποστολή βιογραφικών: cv@geoanalysis.gr, fax. 2310496880

Junior Software Developer at Codix

Εκκίνηση Οκτώβριος 10, 2013 - Λήξη Δεκέμβριος 20, 2013 Ληγμένο

Junior Software Developer

Qualifications

• Graduate of College or University in Computer Science
• Good knowledge in Java and .NET
• Good knowledge in SQL Server (stored procedures, functions)
• Knowledge of Electronic Funds Transfer is considered a significant advantage.

Desirable Skills/Experience:
• A good grasp of object oriented design
• xml, json, xsl, css, javascript
• Eclipse
• unit and integration testing methodologies
• version control systems
• Python
• customers support

Send CV to info@codix.gr

Software Engineer with strong emphasis on ML and DSP

Εκκίνηση Οκτώβριος 8, 2013 - Λήξη Δεκέμβριος 8, 2013 Ληγμένο

A small hardware-software company building exciting technologies is seeking an innovative Software Engineer with strong emphasis on ML (Machine Learning) and DSP (Digital Signal Processing) to join a growing, venture funded Startup company with future operations in Macedonia, Greece.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου