Θέσεις Εργασίας

Εταιρία Πληροφορικής ζητάει τεχνικό

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 25, 2014 - Λήξη Οκτώβριος 25, 2014 Ληγμένο

Εταιρία Πληροφορικής της Θεσσαλονίκης ζητάει τεχνικό υπολογιστών.
Άδεια οδήγησης και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άρρενες) απαραίτητα.
Πληροφορίες: 2310214800

Ζητείται συνεργάτης

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 19, 2014 - Λήξη Δεκέμβριος 19, 2014 Ληγμένο

Ζητείται συνεργάτης για την υποστήριξη της εφαρμογής open source scriptum
(www.scriptum.gr).
Επικοινωνία Ι. Σταμέλος, stamelos@csd.auth.gr

Θέση προγραμματιστή στην Palmos Analysis

Εκκίνηση Αύγουστος 27, 2014 - Λήξη Σεπτέμβριος 1, 2014 Ληγμένο

Θέση προγραμματιστή στην Palmos Analysis

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται από σοβαρή εταιρία για απασχόληση στη Θεσσαλονίκη.

Tέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών για το έργο "ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ" στο ΙΠΤ του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Εκκίνηση Μάιος 26, 2014 - Λήξη Ιούνιος 3, 2014 Ληγμένο

Tέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών για το έργο "ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ" στο ΙΠΤ του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», που χρηματοδοτείται από τις Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων (ΚΡΗΠΙΣ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έξι έως δώδεκα (6-12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, για τέσσερεις (4) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών πτυχιούχων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ τμημάτων Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ή/και Τηλεπικοινωνιών, ή Ηλεκτρ. Μηχ. ή/και Μηχανικών Η/Υ, Φυσικής, Μαθηματικών, ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Deadline to apply or register: Tue, 03/06/2014

Προκήρυξη θέσης για συνεργάτη από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Εκκίνηση Μάιος 7, 2014 - Λήξη Ιούνιος 10, 2014 Ληγμένο

Προκήρυξη θέσης για συνεργάτη από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

(1) Θέση στη θεματική περιοχή της 'Διαχείριση Ταυτότητας για το Internet
του Μέλλοντος (Identity Management for the Future Internet)'

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος https://www.iit.demokritos.gr/sites/default/files/ekdhlwsh_endiaferontos...
Deadline to apply or register: Fri, 09/05/2014

Η Palmos Analysis προσφέρει θέση web developer

Εκκίνηση Απρίλιος 10, 2014 - Λήξη Ιούλιος 10, 2014 Ληγμένο

Η εταιρεία Palmos Analysis ζητάει κάποιον για να αναλάβει την θέση web developer στην εταιρεία.

Απαιτούμενες γνώσεις και σχετική εμπειρία τουλάχιστον στις ακόλουθες τεχνολογίες:

- PHP (επιθυμητές γνώσεις: object oriented programming, frameworks)
- JavaScript (επιθυμητές γνώσεις: AJAX, jQuery, ExtJS, Google Charts, Google Maps API)
- MySQL. Σχεδιασμός βάσεων στην 3η κανονική μορφή. Ορθή και συνετή χρήση ξένων κλειδιών.
- Γνώσεις πάνω σε CMS Drupal και Wordpress.
- Βασικές γνώσεις Photoshop και Illustrator.
- Βασικές γνώσεις διαχείρισης δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος απευθυνθείτε στον κ. Στέργιο Αραμπατζή στο ακόλουθο email arabatzis@palmosanalysis.gr.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκκίνηση Μάρτιος 30, 2014 - Λήξη Απρίλιος 29, 2014 Ληγμένο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υλοποίηση Πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το Ψηφιακό Σχολείο - εργασίες αρμοδιότητες ΑΠΘ», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Δ. Παντή, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Α.Π.Θ, Καθηγητή Τμήματος Βιολογίας, προτίθεται να συγκροτήσει μητρώο συνεργατών για τις ανάγκες των ακόλουθων δράσεων του έργου:


-Δράση Α7: Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη των νέων και των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ, που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης του ΑΠΘ

-Δράση Α8: Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης για την γεωγραφική περιοχή ευθύνης του ΑΠΘ

Στην παρούσα φάση θα επιλεγεί άμεσα ένας συνεργάτης για διάστημα 9 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 13.500€(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).

Προθεσμία Υποβολής: 04/04/2014

Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση υπολογιστικών υποδομών

Εκκίνηση Μάρτιος 30, 2014 - Λήξη Απρίλιος 20, 2014 Ληγμένο

Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση υπολογιστικών υποδομών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Διαδικτυακών Ερευνητικών Υποδομών», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ.Ιωάννη Δ. Παντή, Kαθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Α.Π.Θ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο για διάστημα 5 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 8.390,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Διαχείριση των βασικών υπολογιστικών υποδομών (εξυπηρετητές, σταθμοί εργασίας, virtualization, storage) του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 11/4/2014.

Θέση εργασίας για iOS Developer

Εκκίνηση Μάρτιος 10, 2014 - Λήξη Απρίλιος 10, 2014 Ληγμένο

Senior iOS Ninja

Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα
H Navideck ψάχνει για έναν ταλαντούχο iOS ninja να αναλάβει το iOS development κομμάτι της εταιρείας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη

Εκκίνηση Μάρτιος 6, 2014 - Λήξη Μάρτιος 28, 2014 Ληγμένο

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ζητεί συνεργάτη πληροφορικό/μηχανικό λογισμικού για απασχόληση στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, με αντικείμενο την υλοποίηση, τεκμηρίωση και δημοσιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου ανάπτυξης της Ψηφιακής Ερευνητικής Υποδομής στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Δείτε την προκήρυξη: http://www.imis.athenainnovation.gr/el/announcements/announcement/141

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου