Θέσεις Εργασίας

Θέση πλήρους απασχόλησης Software Engineer

Εκκίνηση Μάρτιος 9, 2016 - Λήξη Δεκέμβριος 20, 2016 Ληγμένο

H εταιρία Interworks.cloud προκηρύσσει μια θέση πλήρους απασχόλησης στο τμήμα development. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.linkedin.com/jobs2/view/108033402

Θέση DSP στην Entranet

Εκκίνηση Φεβρουάριος 18, 2016 - Λήξη Σεπτέμβριος 18, 2016 Ληγμένο

Θέση DSP στην Entranet (Πληροφορίες: Κ. Κοτρόπουλοςτηλ:2310998225 email: costas@aiia.csd.auth.gr )
Entranet (http://www.entranet.gr/) is looking for a alented engineer to join our R&D department in Thessaloniki.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

Εκκίνηση Φεβρουάριος 17, 2016 - Λήξη Αύγουστος 17, 2016 Ληγμένο

Η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς (Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ) προκηρύσσει 2 θέσεις..Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο

Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Εκκίνηση Φεβρουάριος 17, 2016 - Λήξη Μάρτιος 19, 2016 Ληγμένο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «FORENSOR: FOREnsic evidence gathering autonomous seNSOR», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μια (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας δέκα (10) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου.

CIPTEC: πρόσκληση ενδιαφέροντος για δυο θέσεις εργασίας

Εκκίνηση Φεβρουάριος 4, 2016 - Λήξη Φεβρουάριος 19, 2016 Ληγμένο

Από την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ (Πολυτεχνική Σχολή, ανακοινώνεται μία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυο θέσεις εργασίας

1. με υπόβαθρο στη στατιστική ή την επιχειρησιακή έρευνα

2. με υπόβαθρο στην πληροφορική ή την ηλεκτρ. μηχανική.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη χρηματοδοτούμενων θέσεων έρευνας και ανάπτυξης

Εκκίνηση Ιανουάριος 21, 2016 - Λήξη Ιούλιος 21, 2016 Ληγμένο

H ερευνητική ομάδα Επιστήμης των Δεδομένων (http://www.datastories.org/)
και το εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναζητά συνεργάτες που θα αναλάβουν ερευνητικό έργο στο πλαίσιο ερευνητικών χρηματοδοτούμενων έργων, για την κάλυψη θέσεων
ως εξής:

<Α1> Βοηθός έρευνας στην περιοχή του αυτόματου σημασιολογικού εμπλουτισμού και της σημασιολογικής ολοκλήρωσης δεδομένων

<Α2>Βοηθός έρευνας στην περιοχή της μηχανικής μάθησης με έμφαση στην κατανεμημένη μηχανική μάθηση και την ενισχυτική μάθηση

Μεγάλη εταιρεία στο χώρο των μελετών έργων υποδομής

Εκκίνηση Ιανουάριος 14, 2016 - Λήξη Ιούλιος 14, 2016 Ληγμένο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μεγάλη εταιρεία στο χώρο των μελετών έργων υποδομής (κτηματολόγιο, Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Συγκοινωνιακά Έργα, κλπ) που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη ζητά στελέχη.

Θέσεις εγασίας στην εταιρία car.gr

Εκκίνηση Δεκέμβριος 7, 2015 - Λήξη Ιούλιος 18, 2016 Ληγμένο

H εταιρία car.gr ζητάει για άμεση απασχόληση
Προγραμματιστή με γνώσεις
1. Προγραμματισμό Python (PHP)
2. HTML, Javascript, CSS
3. Server-Administration σε Linux
4. Design-Administration και επερωτήσεις βάσης δεδομένων, ιδίως Postgre SQL

Αναζήτηση για υψηλού επιπέδου προγραμματιστές Java

Εκκίνηση Οκτώβριος 16, 2015 - Λήξη Δεκέμβριος 16, 2015 Ληγμένο

To Πανεπιστήμιο Πειραιώς στα πλαίσια ερενητικού έργου ζητά προγραμματιστή με πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού σε τεχνολογίες JAVA (JPA, Spring, REST, ApacheMaven). Γνώσεις συστημάτων CRIS (Current Research Information Systems) θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Γ. Θεοδωρίδη καθηγητή Τμ. Πληροφορικής, Πανμιο Πειραιως, ytheod@unipi.gr

Θέση εργασίας γι α Junior Information System Tester (IST), AngularJS/J2EE Application Developer (ADV),Java Systems Analyst

Εκκίνηση Οκτώβριος 1, 2015 - Λήξη Νοέμβριος 10, 2015 Ληγμένο

H εταιρία CRI, (http://www.cri-group.eu)προκηρύσσει θέσεις εργασίας για Junior Information System Tester (IST), AngularJS/J2EE Application Developer (ADV),Java Systems Analyst. Αποστολή βιογραφικών στο eleni.tzaferou@cri-group.eu.Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόνενα.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου