Θέσεις Εργασίας

Δύο θέσεις ερευνητών για σημασιολογικό ιστό και επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

Εκκίνηση Ιούνιος 10, 2016 - Λήξη Δεκέμβριος 10, 2016 Ληγμένο

Από την ετεαιρία VISEO ανακοινώθηκαν 2 θεσεις εργασίας για σημασιολογικό ιστό και επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα.

Αναζήτηση συνεργατών στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ

Εκκίνηση Απρίλιος 25, 2016 - Λήξη Δεκέμβριος 25, 2016 Ληγμένο

To Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου, αναζητεί δύο συνεργάτες για:

1. σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

2. διαχείριση κεντρικών συστημάτων παροχής υπηρεσιών ιστού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 06/05/2016.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργάτη του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Θ.

Εκκίνηση Μάρτιος 17, 2016 - Λήξη Απρίλιος 11, 2016 Ληγμένο

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ (http://it.auth.gr/el), στο πλαίσιο υλοποίησης έργου, επιθυμεί να επιλέξει συνεργάτη για το σχεδιασμό και ανάπτυξη web εφαρμογών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 28/03/2016.

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:https://it.auth.gr/el/news/2016-03-16/2209

Θέση πλήρους απασχόλησης Software Engineer

Εκκίνηση Μάρτιος 9, 2016 - Λήξη Δεκέμβριος 20, 2016 Ληγμένο

H εταιρία Interworks.cloud προκηρύσσει μια θέση πλήρους απασχόλησης στο τμήμα development. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.linkedin.com/jobs2/view/108033402

Θέση DSP στην Entranet

Εκκίνηση Φεβρουάριος 18, 2016 - Λήξη Σεπτέμβριος 18, 2016 Ληγμένο

Θέση DSP στην Entranet (Πληροφορίες: Κ. Κοτρόπουλοςτηλ:2310998225 email: costas@aiia.csd.auth.gr )
Entranet (http://www.entranet.gr/) is looking for a alented engineer to join our R&D department in Thessaloniki.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

Εκκίνηση Φεβρουάριος 17, 2016 - Λήξη Αύγουστος 17, 2016 Ληγμένο

Η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς (Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ) προκηρύσσει 2 θέσεις..Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο

Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Εκκίνηση Φεβρουάριος 17, 2016 - Λήξη Μάρτιος 19, 2016 Ληγμένο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «FORENSOR: FOREnsic evidence gathering autonomous seNSOR», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μια (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας δέκα (10) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου.

CIPTEC: πρόσκληση ενδιαφέροντος για δυο θέσεις εργασίας

Εκκίνηση Φεβρουάριος 4, 2016 - Λήξη Φεβρουάριος 19, 2016 Ληγμένο

Από την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ (Πολυτεχνική Σχολή, ανακοινώνεται μία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυο θέσεις εργασίας

1. με υπόβαθρο στη στατιστική ή την επιχειρησιακή έρευνα

2. με υπόβαθρο στην πληροφορική ή την ηλεκτρ. μηχανική.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη χρηματοδοτούμενων θέσεων έρευνας και ανάπτυξης

Εκκίνηση Ιανουάριος 21, 2016 - Λήξη Ιούλιος 21, 2016 Ληγμένο

H ερευνητική ομάδα Επιστήμης των Δεδομένων (http://www.datastories.org/)
και το εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναζητά συνεργάτες που θα αναλάβουν ερευνητικό έργο στο πλαίσιο ερευνητικών χρηματοδοτούμενων έργων, για την κάλυψη θέσεων
ως εξής:

<Α1> Βοηθός έρευνας στην περιοχή του αυτόματου σημασιολογικού εμπλουτισμού και της σημασιολογικής ολοκλήρωσης δεδομένων

<Α2>Βοηθός έρευνας στην περιοχή της μηχανικής μάθησης με έμφαση στην κατανεμημένη μηχανική μάθηση και την ενισχυτική μάθηση

Μεγάλη εταιρεία στο χώρο των μελετών έργων υποδομής

Εκκίνηση Ιανουάριος 14, 2016 - Λήξη Ιούλιος 14, 2016 Ληγμένο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μεγάλη εταιρεία στο χώρο των μελετών έργων υποδομής (κτηματολόγιο, Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Συγκοινωνιακά Έργα, κλπ) που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη ζητά στελέχη.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου