Θέσεις Εργασίας

Θέσεις εργασ'ιας στην εταιρία INTRASOFT

Εκκίνηση Ιούλιος 19, 2016 - Λήξη Οκτώβριος 19, 2016 Ληγμένο

Από την εταιρία INTRASOFT ανακοινώθηκαν Θέσεις εργασίας για προγραμματιστές. Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «LASIE: LArge Scale Information Exploitation of Forensic Data»

Εκκίνηση Ιούνιος 16, 2016 - Λήξη Οκτώβριος 16, 2016 Ληγμένο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δύο θέσεις ερευνητών για σημασιολογικό ιστό και επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

Εκκίνηση Ιούνιος 10, 2016 - Λήξη Δεκέμβριος 10, 2016 Ληγμένο

Από την ετεαιρία VISEO ανακοινώθηκαν 2 θεσεις εργασίας για σημασιολογικό ιστό και επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα.

Αναζήτηση συνεργατών στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ

Εκκίνηση Απρίλιος 25, 2016 - Λήξη Δεκέμβριος 25, 2016 Ληγμένο

To Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου, αναζητεί δύο συνεργάτες για:

1. σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

2. διαχείριση κεντρικών συστημάτων παροχής υπηρεσιών ιστού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 06/05/2016.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργάτη του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Θ.

Εκκίνηση Μάρτιος 17, 2016 - Λήξη Απρίλιος 11, 2016 Ληγμένο

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ (http://it.auth.gr/el), στο πλαίσιο υλοποίησης έργου, επιθυμεί να επιλέξει συνεργάτη για το σχεδιασμό και ανάπτυξη web εφαρμογών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 28/03/2016.

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:https://it.auth.gr/el/news/2016-03-16/2209

Θέση πλήρους απασχόλησης Software Engineer

Εκκίνηση Μάρτιος 9, 2016 - Λήξη Δεκέμβριος 20, 2016 Ληγμένο

H εταιρία Interworks.cloud προκηρύσσει μια θέση πλήρους απασχόλησης στο τμήμα development. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.linkedin.com/jobs2/view/108033402

Θέση DSP στην Entranet

Εκκίνηση Φεβρουάριος 18, 2016 - Λήξη Σεπτέμβριος 18, 2016 Ληγμένο

Θέση DSP στην Entranet (Πληροφορίες: Κ. Κοτρόπουλοςτηλ:2310998225 email: costas@aiia.csd.auth.gr )
Entranet (http://www.entranet.gr/) is looking for a alented engineer to join our R&D department in Thessaloniki.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

Εκκίνηση Φεβρουάριος 17, 2016 - Λήξη Αύγουστος 17, 2016 Ληγμένο

Η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς (Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ) προκηρύσσει 2 θέσεις..Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο

Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Εκκίνηση Φεβρουάριος 17, 2016 - Λήξη Μάρτιος 19, 2016 Ληγμένο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «FORENSOR: FOREnsic evidence gathering autonomous seNSOR», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μια (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας δέκα (10) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου.

CIPTEC: πρόσκληση ενδιαφέροντος για δυο θέσεις εργασίας

Εκκίνηση Φεβρουάριος 4, 2016 - Λήξη Φεβρουάριος 19, 2016 Ληγμένο

Από την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ (Πολυτεχνική Σχολή, ανακοινώνεται μία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δυο θέσεις εργασίας

1. με υπόβαθρο στη στατιστική ή την επιχειρησιακή έρευνα

2. με υπόβαθρο στην πληροφορική ή την ηλεκτρ. μηχανική.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου