Θέσεις Εργασίας

http://www.jobs.net/jobs/intrasoft-intl/en-us/all-jobs/?idpartenaire=24686&TNMissingJobRedirect=true

Εκκίνηση Νοέμβριος 3, 2016 - Λήξη Ιανουάριος 3, 2017 Ληγμένο

Από την εταιρία INTRASOFT ανακοινώθηκαν θέσεις εργασίας για Πληροφορικούς: http://www.jobs.net/jobs/intrasoft-intl/en-us/?idpartenaire=24686

ALUMIL - New Vacancies

Εκκίνηση Νοέμβριος 1, 2016 - Λήξη Αύγουστος 1, 2017 Ληγμένο

Ο όμιλος ALUMIL προσφέρει νέες θέσεις εργασίες σχετικές μη την ΠΛηροφορική.

Μηχανικός Λογισμικού σε έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Εκκίνηση Οκτώβριος 14, 2016 - Λήξη Δεκέμβριος 14, 2016 Ληγμένο

Περιγραφή θέσης:
Ζητείται απόφοιτος τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής ή συναφούς τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για εργασία ως μηχανικός λογισμικού σε έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί στη σχεδίαση και ανάπτυξη μεγάλων έργων λογισμικού που περιλαμβάνουν σύγχρονες τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Big Data), επεξεργασία δεδομένων από φορητές συσκευές (wearables) καθώς και τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (machine learning). Επίσης, ως μέλος της Ομάδας Κατανόησης Πολυμέσων του ΤΗΜΜΥ/ΑΠΘ θα εργαστεί σε μία ευέλικτη ομάδα που ενθαρρύνει τη διερεύνηση καινοτόμων ιδεών, τη συνεχή εκμάθηση νέων τεχνολογιών αλλά και την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων. Περισσότερα για την ομάδα κατανόησης πολυμέσων μπορείτε να βρείτε στο http://mug.ee.auth.gr .

Θεση εργασίας στην Car.gr

Εκκίνηση Οκτώβριος 3, 2016 - Λήξη Νοέμβριος 28, 2016 Ληγμένο

Η εταιρεία Car.gr ενδιαφέρεται για 2 προγραμματιστές, με πολύ καλές αποδοχές και άμεση μόνιμη απασχόληση

Περιγραφή θέσης

Επιθυμητές γνώσεις:

• Web development

• Javascript

Techthessaloniki

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 23, 2016 - Λήξη Οκτώβριος 23, 2016 Ληγμένο

Σας ενημερώνουμε για την εκδήλωση TechSaloniki (http://www.techsaloniki.gr/, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί 7-8 / 2016, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στην οποία δεκαπέντε (15) εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 100 θέσεις εργασίας για τους συμμετέχοντες, στο Τεχνολογικό πεδίο.

Java Developer

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 23, 2016 - Λήξη Δεκέμβριος 23, 2016 Ληγμένο

Description / Requirements
INTRALOT, a public listed company established in 1992, is a leading gaming solutions supplier and operator active in 57 regulated jurisdictions around the globe. With €1.91 billion turnover and a global workforce of approximately 5,100 employees in 2015, INTRALOT is an innovation – driven corporation focusing its product development on the customer experience. The company is uniquely positioned to offer to lottery and gaming organizations across geographies market-tested solutions and retail operational expertise. Through the use of a dynamic and omni-channel approach, INTRALOT offers an integrated portfolio of best-in-class gaming systems and product solutions & services addressing all gaming verticals (Lottery, Betting, Interactive, VLT). Players can enjoy a seamless and personalized experience through exciting games and premium content across multiple delivery channels, both retail and interactive.

INTRALOT would like to employ:
Java Developer

The Regulatory Authority for Energy (RAE) - 20 positions (Engineering, LAW, IT, Economics)

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 13, 2016 - Λήξη Οκτώβριος 13, 2016 Ληγμένο

The Regulatory Authority for Energy (RAE) is currently in search for 20 positions (project based) (Engineers, Lawyers, Economists, IT)

Software Developers - Gnomon Informatics

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 13, 2016 - Λήξη Οκτώβριος 13, 2016 Ληγμένο

“ GNOMON INFORMATICS / ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», an associate company of IHU’s Careers Office network, has released a vacancy with the title Software Developer.

Vacancy - Software Developers
Gnomon Informatics S.A. is looking for talented Software Developers willing to make the difference, be part of Gnomon development team. Job description (position and role) are going to be fine-tuned according to candidate profile.

Θέση για Υπεύθυνο υποστήριξης λειτουργίας Εργαστηρίου Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 8, 2016 - Λήξη Νοέμβριος 8, 2016 Ληγμένο

Το Eργαστήριο Πληροφορικής του ΤΗΜΜΥ/Πολυτεχνικής Σχολής ζητά Υπεύθυνο υποστήριξης και λειτουργίας του Εργαστηρίου.
Αντικείμενο: Υποστήριξη της ομαλής λειτουργίας και τεχνική εποπτεία του εργαστηρίου

Αναζήτηση συνεργάτη για το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 7, 2016 - Λήξη Σεπτέμβριος 19, 2016 Ληγμένο

To Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου, αναζητεί: Διαχειριστή συστημάτων Linux/Unix

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 19/09/2016.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου