Το ΙΠΤΗΛ ζητά συνεργάτες για το Project CloPeMa

Εκκίνηση Νοέμβριος 7, 2011 - Λήξη Δεκέμβριος 20, 2011 Ληγμένο

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής αναζητά συνεργάτες σε επίπεδο αποφοίτου κάποιας Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς και άτομα με διδακτορικό με θέμα σχετικό με το έργο, για να εργαστούν με σχέση ανάθεσης έργου στο έργο CloPeMa (Clothes Perception and Manipulation). Το έργο θα αρχίσει τον Φεβρουάριο του 2012. Οι συνεργάτες του προ-διδακτορικού επιπέδου θα μπορούν να γραφούν και στο Imperial College London για την παράλληλη εκπόνηση διδακτορικού διπλώματος. Το έργο σχετίζεται με την ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, μάθηση μηχανής και όραση μηχανής. Η εμπειρία με hardware καθώς και εμπειρία με αλληλοεπίδραση hardware-software είναι επιθυμητές. Απαιτείται επίσης εξαιρετικά καλή γνώση προγραμματισμού, Μαθηματικών και Αγγλικής, καθώς και ευχέρεια για ταξίδια στο εξωτερικό. Οι συμβάσεις σε πρώτο στάδιο θα είναι εξαμηνιαίες, αλλά υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου, δηλαδή 36 μήνες. Οι αιτήσεις γίνονται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας: http://jobs.iti.gr, ΚΩΔΙΚΟΣ θέσης ΙΠΤΗΛ-35 και ΙΠΤΗΛ-36.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής αναζητά συνεργάτες σε επίπεδο αποφοίτου κάποιας Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς και άτομα με διδακτορικό με θέμα σχετικό με το έργο, για να εργαστούν με σχέση ανάθεσης έργου στο έργο CloPeMa (Clothes Perception and Manipulation). Το έργο θα αρχίσει τον Φεβρουάριο του 2012. Οι συνεργάτες του προ-διδακτορικού επιπέδου θα μπορούν να γραφούν και στο Imperial College London για την παράλληλη εκπόνηση διδακτορικού διπλώματος. Το έργο σχετίζεται με την ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, μάθηση μηχανής και όραση μηχανής. Η εμπειρία με hardware καθώς και εμπειρία με αλληλοεπίδραση hardware-software είναι επιθυμητές. Απαιτείται επίσης εξαιρετικά καλή γνώση προγραμματισμού, Μαθηματικών και Αγγλικής, καθώς και ευχέρεια για ταξίδια στο εξωτερικό. Οι συμβάσεις σε πρώτο στάδιο θα είναι εξαμηνιαίες, αλλά υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου, δηλαδή 36 μήνες. Οι αιτήσεις γίνονται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας: http://jobs.iti.gr, ΚΩΔΙΚΟΣ θέσης ΙΠΤΗΛ-35 και ΙΠΤΗΛ-36.