ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ CLNH

Εκκίνηση Ιούνιος 23, 2017 - Λήξη Ιούλιος 31, 2017 Ληγμένο

H εταιρία *Computer* *Life** Ν. Ημαθίας*, προτίθεται να προσλάβει με πλήρη
απασχόληση:

*Α)* Έναν (1) *Μηχανικό ERP/Εμπορικών Εφαρμογών (**Business** Software *
*Engineer**) *με αποδεδειγμένες γνώσεις, MS-SQL Server, SQL Server
Reporting Services (SSRS), Crystal Reports, C#, ASP.NET. (*SOFT**101-17*).
*B**)* Έναν (1) *Τεχνικό Σύμβουλο **ERP*/*Εμπορικών Εφαρμογών **(Business
Software Consultant)*, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εγκατάσταση,
παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη business software. Σημαντική και
γνώσεις σχετικές με MS-SQL. (*SOFT**102-17*)
*Γ)* Δύο (2) *Σύμβουλους Πωλήσεων* για *B**2**B* και *B**2**C* πώληση
υπηρεσιών και προϊόντων. (*SAL**101-17*).
*Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων*: Σχετική Προϋπηρεσία, Καλές επικοινωνιακές
δυνατότητες, Ευχέρεια στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και στην γραπτή
επικοινωνία. Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, Ομαδικό πνεύμα εργασίας
και Προσαρμοστικότητα. Κατοχή Άδειας Οδήγησης, Γνώση Ξένης Γλώσσας και οι
άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
*Η εταιρία προσφέρει*: Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, Άριστες συνθήκες
εργασίας, Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και Σημαντικές προοπτικές
εξέλιξης.
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους μέχρι την
31/07/2017, ως εξής:
E-mail : clsta@forthnet.gr
FAX : +3023320 21676 , +3023310 74434
Ταχ/κώς: Ζαφειράκη 17 - Νάουσα – 59200