Απασχόληση Φοιτητή σε νησίδα Η/Υ στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Εκκίνηση Νοέμβριος 21, 2016 - Λήξη Νοέμβριος 25, 2016 Ληγμένο

Το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών απευθύνει πρόσκληση, σε φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ, για να απασχολήσει ένα προπτυχιακό φοιτητή για το Ακ.Έτος 2016-2017 με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη της νησίδας Η/Υ Topolab και του ΤΑΤΜ
γενικότερα.

Η απασχόληση αφορά 370 ώρες τεχνικής υποστήριξης (11ωρες/εβδομαδα κατά μέσο όρο) και με συνολική αμοιβή 1800 ευρώ.
Υποβολή αιτήσεων στη Γραμματεία ΤΑΤΜ εως την 25η Νοεμβρίου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.topo.auth.gr/el/content/%CE%B5%CF%89%CF%82-25112016-%CE%B1%CF...