Μηχανικός Λογισμικού σε έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Εκκίνηση Οκτώβριος 14, 2016 - Λήξη Δεκέμβριος 14, 2016 Ληγμένο

Περιγραφή θέσης:
Ζητείται απόφοιτος τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής ή συναφούς τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για εργασία ως μηχανικός λογισμικού σε έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί στη σχεδίαση και ανάπτυξη μεγάλων έργων λογισμικού που περιλαμβάνουν σύγχρονες τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Big Data), επεξεργασία δεδομένων από φορητές συσκευές (wearables) καθώς και τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (machine learning). Επίσης, ως μέλος της Ομάδας Κατανόησης Πολυμέσων του ΤΗΜΜΥ/ΑΠΘ θα εργαστεί σε μία ευέλικτη ομάδα που ενθαρρύνει τη διερεύνηση καινοτόμων ιδεών, τη συνεχή εκμάθηση νέων τεχνολογιών αλλά και την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων. Περισσότερα για την ομάδα κατανόησης πολυμέσων μπορείτε να βρείτε στο http://mug.ee.auth.gr .

Απαραίτητα προσόντα:
• Άριστη γνώση γλώσσας προγραμματισμού C και memory management
• Άριστη γνώση γλώσσας Java
• Καλή γνώση γύρω από τη σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων σε PostgreSQL ή MySQL
• Καλή γνώση διαχείρισης συστημάτων Unix (Linux ή BSD)
• Γνώσεις τεχνολογίας λογισμικού και design patterns
• Άριστη γνώση Αγγλικών
Επιθυμητά προσόντα (με σειρά προτεραιότητας):
• Γνώσεις και εμπειρία σε mobile app development, σε Xamarin ή Android
• Γνώσεις NoSQL databases (πχ MongoDB)
• Εμπειρία σε ανάπτυξη υπηρεσιών και επικοινωνία με πρωτόκολλα REST
• Γνώσεις web development και javascript
Μετά από προεπιλογή, θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη.
Αντικείμενο και καθήκοντα:
1. Ανάπτυξη back-end εφαρμογών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Big Data)
2. Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (συμπεριλαμβανομένου και του UI)
3. Συγγραφή αναφορών και τεκμηρίωσης λογισμικού (documentation)
4. Επικοινωνία με συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό στα πλαίσια της τεχνικής υλοποίησης των έργων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει και τα στοιχεία προσώπων που μπορούν να παρέχουν συστάσεις, στη διεύθυνση: adelo@eng.auth.gr με θέμα: “Μηχανικός Λογισμικού”.
Καταληκτική προθεσμία: 11 Νοεμβρίου 2016
Για περισσότερες πληροφορίες:
Αναστάσιος Ντελόπουλος,
Αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ
adelo@eng.auth.gr
++30 2310 996272