Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Θ

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 15, 2015 - Λήξη Δεκέμβριος 15, 2015 Ληγμένο

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου, επιθυμεί να επιλέξει συνεργάτη για τη Διαχείριση των Εξυπηρετητών και Σταθμών Εργασίας που βασίζονται σε Λειτουργικά Συστήματα Windows.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 25/09/2015.
Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: http://it.auth.gr/el/news/2015-09-14/1926