ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ σε FP7 ερευνητικά προγράμματα

Εκκίνηση Μάιος 19, 2015 - Λήξη Οκτώβριος 19, 2015 Ληγμένο

Ζητούνται Ερευνητές/ υποψήφιοι διδάκτορες/ μεταδιδάκτορες: γνώσεις big data analysis, machine learning, επεξεργασίας εικόνας/βίντεο, ανθρωποκεντρικές διεπαφές, C/C++, Visual Studio. Βιογραφικά: Καθηγητής Ιωάννης Πήτας, τηλ 2310996304, pitas@aiia.csd.auth.gr

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμμενο αρχείο

ΣυνημμένοΜέγεθος
εργασίας 2014-2015 Αναλυτική Αγγελία.doc38 KB