Τριετείς υποτροφίες για Industrial PhDs

Εκκίνηση Μάιος 13, 2015 - Λήξη Αύγουστος 13, 2015 Ληγμένο

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος SENECA προκηρύσσονται δύο θέσεις (που αντιστοιχούν σε δύο τριετείς υποτροφίες για Industrial PhDs) από την εταιρεία Singular Logic S.A. Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους πληροφορικής που τα τελευταία χρόνια σπουδάζουν ή εργάζονται εκτός Ελλάδος.

Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στα παρακάτω links τα οποία παραπέμπουν στις ανακοινώσεις των θέσεων στο Euraxess.
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/34009760
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/34009756
Περισσότερες πληροφορίες Κα Σταματία Ρίζου, srizou@singularlogic.eu