Θέσεις Ερευνητή και Υποψήφιου Διδάκτορα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Εκκίνηση Απρίλιος 13, 2015 - Λήξη Απρίλιος 29, 2015 Ληγμένο

Προκήρυξη χρηματοδοτούμενης θέσης Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Ιόνιο

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει 2 Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων και 1 θέση εταδιδακτορικού Ερευνητή σχετικές με μηχανική μάθηση, Αυτόματη Μετάφραση, επεξεργασία φυσικής γλώσσας και συστήματα επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου/διαδικτύου χρηματοδοτούμενες από το έργο TraMOOC (H2020 - χρηματοδότηση Ε.Ε.).

Το πλήρες κείμενο της προκύρηξης βρίσκεται στο: http://rc.ionio.gr/news/i6887 με καταληκτική ημερομηνία 27 Απριλίου 2015.