Θέσεις νέων προγραμματιστών από την εταιρεία PhotoCityView

Εκκίνηση Ιανουάριος 21, 2015 - Λήξη Απρίλιος 21, 2015 Ληγμένο

Από την εταιρεία PhotoCityView στη Θεσσαλονίκη ζητούνται άτομα για εργασία, για μερική ή πλήρη απασχόληση ή και συνεργασία ανά project.
Γνώσεις web development, frontend – backend (με επιθυμητές γνώσεις Html5, CSS, Javascript, Java(android) ή ObjectiveC(iOS) και ο backend κάποια από τα παρακάτω: PHP, Python, Perl, .NET, Ruby, Java.

Το PhotoCityView θέλει να στελεχωθεί με νέους, ενθουσιώδεις ανθρώπους για να συγκροτήσει μια ομάδα που θα αποτελέσει τον πυρήνα της εταιρίας, καθώς αναπτύσσεται συνεχώς.

Αποστολή βιογραφικού: info@photocityview.com
Website: www.photocityview.com