Απασχόληση σε ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο

Εκκίνηση Οκτώβριος 15, 2014 - Λήξη Οκτώβριος 24, 2014 Ληγμένο

Ζητείται ερευνητής για να εργασθεί σε ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο FP7, με αντικείμενο την ανάπτυξη οντολογίας για cloud computing και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας/συλλογιστικής πάνω στην οντολογία.
Διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες (με προοπτικές ανανέωσης).
Απαιτούμενα προσόντα: 1) πτυχίο Πληροφορικής ή δίπλωμα ΗΜΜΥ (ή συναφές). 2) Καλή / πιστοποιημένη γνώση τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού (ενδεικτικά αναφέρονται: RDF, OWL, SWRL, SPARQL)
Επιθυμητά προσόντα: μεταπτυχιακό Πληροφορικής ή συναφές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Νικόλαο Βασιλειάδη, με email στο nbassili@csd.auth.gr (στέλνοντας και βιογραφικό) ή μέσω τηλεφώνου στο 2310997913.