Θέση προγραμματιστή στην Palmos Analysis

Εκκίνηση Αύγουστος 27, 2014 - Λήξη Σεπτέμβριος 1, 2014 Ληγμένο

Θέση προγραμματιστή στην Palmos Analysis

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται από σοβαρή εταιρία για απασχόληση στη Θεσσαλονίκη.

Θέση προγραμματιστή στην Palmos Analysis

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται από σοβαρή εταιρία για απασχόληση στη Θεσσαλονίκη.

Απαιτούμενες γνώσεις:
• Linux web server, web development (html,css,javascript), php, mysql, jquery και αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση.
• Εμπειρία σε σχεδιασμό βάσεων δεδομένων.
• Εξοικείωση σε τεχνολογίες AJAX/ JQuery/ JavaScript/ XML/ HTML/ CSS.
• Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση πάνω σε νέες Web τεχνολογίες.
• Ομαδικό πνεύμα και ανεπτυγμένη ικανότητα αναλυτικής σκέψης, προγραμ-ματισμού και οργάνωσης.
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
• Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Άριστο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Σταμέλο (stamelos@csd.auth.gr).