Η Palmos Analysis προσφέρει θέση web developer

Εκκίνηση Απρίλιος 10, 2014 - Λήξη Ιούλιος 10, 2014 Ληγμένο

Η εταιρεία Palmos Analysis ζητάει κάποιον για να αναλάβει την θέση web developer στην εταιρεία.

Απαιτούμενες γνώσεις και σχετική εμπειρία τουλάχιστον στις ακόλουθες τεχνολογίες:

- PHP (επιθυμητές γνώσεις: object oriented programming, frameworks)
- JavaScript (επιθυμητές γνώσεις: AJAX, jQuery, ExtJS, Google Charts, Google Maps API)
- MySQL. Σχεδιασμός βάσεων στην 3η κανονική μορφή. Ορθή και συνετή χρήση ξένων κλειδιών.
- Γνώσεις πάνω σε CMS Drupal και Wordpress.
- Βασικές γνώσεις Photoshop και Illustrator.
- Βασικές γνώσεις διαχείρισης δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος απευθυνθείτε στον κ. Στέργιο Αραμπατζή στο ακόλουθο email arabatzis@palmosanalysis.gr.