Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη

Εκκίνηση Μάρτιος 6, 2014 - Λήξη Μάρτιος 28, 2014 Ληγμένο

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ζητεί συνεργάτη πληροφορικό/μηχανικό λογισμικού για απασχόληση στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, με αντικείμενο την υλοποίηση, τεκμηρίωση και δημοσιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου ανάπτυξης της Ψηφιακής Ερευνητικής Υποδομής στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Δείτε την προκήρυξη: http://www.imis.athenainnovation.gr/el/announcements/announcement/141

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 2 του έργου «DARIAH – ΑΤΤΙΚΗ - Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες – ΔΥΑΣ», η οποία χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 03-Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης του Ε.Π. «Αττική».

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 21 Μαρτίου 2014.

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)

Δείτε την προκήρυξη: http://www.imis.athenainnovation.gr/el/announcements/announcement/141