ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Εκκίνηση Οκτώβριος 14, 2013 - Λήξη Δεκέμβριος 14, 2013 Ληγμένο

H ΓεωΑνάλυση Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού έργου, ζητά ερευνητές για πλήρη απασχόληση:

Ένα (1) Μηχανικό Λογισμικού (Software Engineer) κι έναν (1) Αναλυτή Βάσεων Δεδομένων (Database Analyst).

Αποστολή βιογραφικών: cv@geoanalysis.gr, fax. 2310496880

H ΓεωΑνάλυση Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού έργου, ζητά ερευνητές για πλήρη απασχόληση:
Ένα (1) Μηχανικό Λογισμικού (Software Engineer) για Οργάνωση, Σχεδίαση και Υλοποίηση Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος. Απαιτούμενες Γνώσεις:
• Ασφάλεια Διαδικτυακών Εφαρμογών
· Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου (php, asp.net)
• Javascript, jquery
• Python
Επιθυμητή εμπειρία σε project javascript και python. Επιθυμητή γνώση GIS.
Έναν (1) Αναλυτή Βάσεων Δεδομένων (Database Analyst) για Οργάνωση, Σχεδίαση, Υλοποίηση και Διαχείριση Βάσης Δεδομένων, για την υποστήριξη Πληροφοριακού
Συστήματος. Απαιτούμενες Γνώσεις:
• Οργάνωση και διαχείριση Γεωχωρικών Βάσεων Δεδομένων
• Γνώση Oracle, PostgreSQL, PostGIS
Αποστολή βιογραφικών: cv@geoanalysis.gr, fax. 2310496880