Θέσεις Ερευνητών σε Ευρωπαϊκά Έργα

Εκκίνηση Σεπτέμβριος 16, 2013 - Λήξη Δεκέμβριος 16, 2013 Ληγμένο

Σε συνέχεια του έργου TELEIOS, ξεκινούν στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ τα Ευρωπαϊκά έργα LEO και MELODIES, τα οποία συνεχίζουν την έρευνα που έγινε στο TELEIOS υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Μανόλη Κουμπαράκη.

Στα πλαίσια των έργων αυτών είναι διαθέσιμες 2 θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών και 3 θέσεις βοηθών έρευνας.

Το Ευρωπαϊκό έργο TELEIOS (http://www.earthobservatory.eu/), το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα, παρήγαγε μια σειρά από πρωτοποριακά αποτελέσματα στην περιοχή των Γεωγραφικών και Χρονικών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (linked geospatial and temporal data)τα οποία δημοσιεύτηκαν σε κορυφαία διεθνή συνέδρια (ISWC, ESWC, EDBT, RR κλπ.) και απέσπασαν βραβεία όπως το "best demo award" στο
συνέδριο ESWC 2013 και το 3ο βραβείο στο Semantic Web Challenge του 2012.
Σε συνέχεια του έργου TELEIOS, ξεκινούν στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ τα Ευρωπαϊκά έργα LEO και MELODIES, τα οποία συνεχίζουν την έρευνα που έγινε στο TELEIOS υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Μανόλη Κουμπαράκη.
Στα πλαίσια των έργων αυτών είναι διαθέσιμες οι παρακάτω θέσεις ερευνητών:
* 2 θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πρόσφατο διδακτορικό στην περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Βάσεων Δεδομένων η του Παγκόσμιου Ιστού, και την επιθυμία να εργαστούν ερευνητικά στην περιοχή του Σημασιολογικού Ιστού και των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (semantic web and linked data). Στα καθήκοντα τους περιλαμβάνεται η καθοδήγηση των ερευνητικών ομάδων των δύο έργων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή.
* 3 θέσεις βοηθών έρευνας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι προχωρημένοι προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες που επιθυμούν να εργαστούν ερευνητικά στην περιοχή του Σημασιολογικού Ιστού και των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (semantic web and linked data). Θα ενταχθούν στις ερευνητικές ομάδες των δύο έργων με καθήκοντα ανάλογα με τα προσόντα τους.
Οι αμοιβές για τις παραπάνω θέσεις είναι ανταγωνιστικές και ανάλογες με τα προσόντα των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν ένα πρόσφατο βιογραφικό τους και ό,τι άλλο στοιχείο κρίνουν χρήσιμο στον Καθηγητή Μανόλη Κουμπαράκη (koubarak@di.uoa.gr).
Περισσότερες πληροφορίες για τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου TELEIOS, υπάρχουν στις σχετικές δημοσιεύσεις του έργου (http://www.earthobservatory.eu/Publications_By_Year) καθώς και στην ιστοσελίδα του πρωτοποριακού συστήματος διαχείρισης γεωγραφικών και χρονικών διασυνδεμένων δεδομένων Strabon (http://www.strabon.di.uoa.gr/).