Θέσεις ερευνητών στα ερευνητικά προγράμματα FP7: 3DTVS και IMPART

Εκκίνηση Μάιος 17, 2013 - Λήξη Σεπτέμβριος 17, 2013 Ληγμένο

Υπάρχουν θέσεις για ερευνητές στα ερευνητικά προγράμματα FP7: 3DTVS και IMPART στο Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το γενικό θέμα έρευνας είναι:

1. ανάλυση, δεικτοδότηση και ανάκτηση βίντεο τρισδιάστατης τηλεόρασης

2. επεξεργασία και ανάλυση ψηφιακής εικόνας και βίντεο και η τεχνητή
όραση με εφαρμογή σε video postproduction.

Υπάρχουν θέσεις για ερευνητές στα ερευνητικά προγράμματα FP7: 3DTVS και IMPART στο Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
* Υποψήφιοι Διδάκτορες ή Ερευνητές που να κατέχουν μεταπτυχιακό ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Πληροφορικής / Μηχανικού Πληροφορικής / Μαθηματικών / Φυσικής ή ισοδύναμο. Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό από τους ίδιους, να εργαστούν με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
* Μεταδιδακτορικοί ερευνητές που κατέχουν πτυχίο όπως τα προαναφερθέντα.
* Προγραμματιστές υπολογιστικών συστημάτων στα αντικείμενα των έργων.
Προφίλ του εργαστηρίου και σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.aiia.csd.auth.gr/. Οι θέσεις χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα 3DTVS και IMPART τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το γενικό θέμα έρευνας είναι:
1. ανάλυση, δεικτοδότηση και ανάκτηση βίντεο τρισδιάστατης τηλεόρασης
2. επεξεργασία και ανάλυση ψηφιακής εικόνας και βίντεο και η τεχνητή όραση με εφαρμογή σε video postproduction.
Μια ενδεικτική λίστα πιθανών ερευνητικών αντικειμένων είναι:
- Ανάλυση ψηφιακής εικόνας/βίντεο, τεχνητή όραση (human detection/tracking, activity recognition, affective analysis).
- Label propagation, semi-supervised/active learning, graph data analysis, tensorial analysis for user/content interactions, profiling and recommendation systems.
- Ανάλυση τρισδιάστατης εικόνας/βίντεο (depth/disparity map analysis, 3D quality analysis, multiview video analysis).
- Δεικτοδότηση και ανάκτηση περιεχομένου τρισδιάστατου βίντεο (MPEG7/AVDP)
- Επιτάχυνση/παραλληλοποίηση αλγορίθμων ανάλυσης βίντεο.
Το ακριβές ερευνητικό αντικείμενο των νέων ερευνητών θα επιλεγεί έτσι, ώστε να συμφωνεί με την προηγούμενη εμπειρία του/ της με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας. Η διάρκεια της εργασίας μπορεί να επεκταθεί για 3 χρόνια ή και περισσότερο. Άτομα με αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε ένα από τα παρακάτω πεδία: ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, τεχνητή όραση, γραφικά, διεπαφές ανθρώπου-υπολογιστή, επεξεργασία σήματος, πολύ καλή γνώση αγγλικών, προγραμματισμό σε C/C++ και ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ακαδημαϊκή έρευνα θα προτιμούνται ιδιαιτέρως. Για τις θέσεις προγραμματιστών απαιτούνται τεχνικές
γνώσεις των προαναφερομένων αντικειμένων (π.χ. C/C++, Visual Studio, .NET, Linux, Apache, MySQL, web Development). Θα προτιμηθούν άτομα που έχουν θετικό/τεχνολογικό πτυχίο πανεπιστημίου (κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο) όπως τα προαναφερόμενα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να στείλουν τα βιογραφικά τους με φαξ ή με e-mail (προτιμητέο) στον:
Καθηγητή Ιωάννη Πήτα
Τμήμα Πληροφορικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη 54124, Τ.Θ. 451
Τηλέφωνο, fax: +30-2310-996304
e-mail: pitas@aiia.csd.auth.gr