Κενή θέση στο ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ: Τεχνικός Συντονισμού Έργου eHealth (προθεσμία 20.5.2013)

Εκκίνηση Μάιος 12, 2013 - Λήξη Ιούλιος 12, 2013 Ληγμένο

Στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης(ΕΚΕΤΑ)υπάρχει μία(1)κενή θέση συντονιστή έργου, αρχιτεκτονικής και υλοποίησης (Τechnical Project Manager and Chief Architect).

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Demcare-288199» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συντονιστή έργου, αρχιτεκτονικής και υλοποίησης (Τechnical Project Manager and Chief Architect), ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου (31/10/2015).
Επισυνάπτεται το κείμενο της προκήρυξης.
Για περισσότερες κενές θέσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://jobs.iti.gr

ΣυνημμένοΜέγεθος
prokirixi_IPTHL_187.pdf153.19 KB